Данните за филиала се зареждат.

Защита на личните данни

Указания относно защитата на личните данни

Много благодарим за проявения от Ваша страна интерес към оценяване на филиалите от клиентска гледна точка.

Защитата на личните Ви данни както принципно, така и в рамките на това анкетиране, е от изключително значение за нас. Стремим се да гарантираме Вашето право на информационно самоопределение и в този контекст по-долу за Ваша яснота сме обобщили какви лични данни събираме, обработваме и използваме, кога и с каква цел.

1 Администратор на данните по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“)

Освен ако в отделни параграфи на тези указания изрично не е посочено друго (видно например от заглавията към тях), администратор на личните данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от ОРДЗ е:

„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД
ул. „Скопие“ 1А
гр. София 1233
Национален безплатен клиентски телефон: 0 800 / 12 220
Имейл: info@kaufland.bg

Можеш да се свържеш с Длъжностното лице по защита на данните на следните адреси:

Имейл: dataprotection@kaufland.bg
„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД
ул. „Скопие“ № 1А
1233 София, България
На вниманието на Длъжностното лице по защита на данните

2. Използване на инструмента за оценка

2.1 Протоколни файлове и данни

Цели на обработката на данни/ Правно основание:

При посещение на нашата уебстраница посредством използвания на Вашето устройство браузър автоматично, т.е. без допълнителна намеса от Ваша страна, към сървъра на нашата уебстраница ще се изпратят:

 • IP адресът на устройството, което подава заявка за достъп до интернет.
 • датата и часът на осъществения интернет достъп, 
 • името и URL адресът на файла, до който сте извикали достъп,
 • уебстраницата/ приложението, от което е осъществен достъпът (Referrer-URL),
 • използваният от Вас браузър и евентуално операционната система на Вашия компютър, както и Вашият интернет доставчик, 
 • уникалният потребителски идентификатор /ID/,
 • броят на досегашните Ви участия в анкети,
 • продължителността, която е била необходима за попълване на анкетите и ще бъдат временно съхранени в така наречения лог файл за следните цели:
 • осигуряване безпроблемното установяване на връзка,
 • осигуряване удобното използване на уебстраницата ни/ приложението,
 • превенция на опити за измама при попълване на анкети и 
 • оценяване на сигурността и стабилността на системите.

Моля, имайте предвид, че в рамките на първите 7 дни след приключване на анкетата съществува чисто хипотетична възможност да се направят заключения относно IP адреса, използван от Вас, чрез търсачката на конкретен магазин. Ние не се възползваме от тази възможност, тъй като вътрешните ни правила не го допускат.

Правно основание за евентуалната обработка на IP- адреса е чл. 6, пара. 1, б. „е“  от ОРЗД. Легитимният интерес се състои в гореспоменатите цели.

Получатели/ Категории получатели:

В рамките на предоставянето на възможност за участие в клиентската анкета са включени специализирани доставчици на услуги,  по-конкретно от областта на клиентските проучвания. Те обработват Вашите данни по наше възлагане в качество на Обработващ, съобразно договор, сключен с нас, съгласно чл. 28 от ОРДЗ, като всеки един доставчик е преминал внимателен подбор. Всички фирми, изброени като доставчици в предоставения списък с имплементирани бисквитки, работят за нас именно като Обработващи личните данни.

Срок на съхранение/ Критерии за определяне на срока на съхранение:

Данните относно продължителността на попълване на анкетите се архивират след 90 дни и се изтриват окончателно след още 14 дни. Това е необходимо, за да се гарантира дългосрочната оценка на анкетите при изключване на всякакви опити за измама.

Останалите протоколни данни се архивират след 7 дни и се изтриват окончателно след 14 дни.

2.2 Използване на бисквитки и подобни техники за обработка на потребителски данни

Цел на обработката на данни/ Правно основание:

„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД е отговорно за обработката на данните в контекста на използване на т. нар. бисквитки и подобни технологии за обработка на потребителски данни на всички (под-) домейни feedback.kaufland.bg .

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посетите нашата уебстраница.  Бисквитките не застрашават Вашето устройство, не съдържат вируси, троянски коне или други злонамерени софтуери. В бисквитката се съхранява информация, която се намира в пряка връзка с конкретно използваното крайно устройство. Това обаче не означава, че посредством бисквитките получаваме директна информация за Вашата самоличност.

Използването на технически необходими бисквитки или други технологии за обработка на потребителски данни служи за осъществяване и провеждане на анкетата.

Общ преглед и информация относно използваните бисквитки и други техники, ведно с целите на обработка на събраните данни, срока на съхранение и свързаните трети лица-доставчици ще откриете по-долу в списъка с бисквитки.

Имплементираните технически необходими бисквитки/ други технологии за обработка на потребителски данни налагат, в зависимост от конкретната цел, обработването в частност на следните видове лични данни:

 • Потребителско въвеждане с цел запазване на записи в няколко подстраници (напр. запазване на Вашето съгласие за използване на бисквитки);
 • Събития, свързани със сигурността (например идентифициране на зачестили неуспешни опити за влизане).

Правно основание за използването на технически необходими бисквитки е чл. 6, параграф 1, б. „е“ от ОРЗД. Обработваме Вашите данни паралелно въз основа и на нашия легитимен интерес за събиране на данни с цел подобряване на предлагането и удовлетвореността във филиалите.

Списък бисквитки:

 • Необходими: NSC_tvswfz.nfebmmjb.dpn Medallia. Бисквитката дава възможност за разпределение на трафика. (Срок на съхранение - За съответната сесия)
 • Необходими: Consent Medallia. Бисквитката записва дали респондентът е приел условията за бисквитките. (Срок на съхранение-1 година)
 • Необходими: ADRUM AppDynamics. Помага за разбирането на опита на респондента и оказва подкрепа. (Срок на съхранение – За съответната сесия)

Получатели/ Категории получатели:

В рамките на обработването на данни посредством бисквитки и подобни техники за обработка на потребителски данни залагаме на специализирани доставчици на услуги, по-конкретно от сферата на клиентските запитвания. 

Те обработват Вашите данни по наше възлагане в качество на Обработващ, съобразно договор, сключен с нас, съгласно чл. 28 от ОРДЗ, като всеки един доставчик е внимателно подбран. Всички фирми, изброени като доставчици в предоставения списък с имплементирани бисквитки, работят за нас именно като Обработващи личните данни.

Срок на съхранение/ Критерии за определяне на срока на съхранение:

Сроковете на съхранение на отделните бисквитки може да намерите в списъка по-горе.

3. Клиентска анкета относно пазаруването и свързаното с него преживяване

Цели на обработването на данни/ Правно основание:

Чрез клиентската анкета получаваме информация относно Вашето субективно изживяване при пазаруване. Целта е непрекъснатото подобряване на комфорта при пазаруване в нашите филиали.       

Номерът на касовия бон е необходим, за да гарантираме, че за всяка отделна покупка сте участвали само веднъж в клиентската анкета. Посредством номера на касовия бон не могат да се правят заключения относно Вашата самоличност, дори и в случай на плащане с дебитна или кредитна карта. 

Правно основание за тази обработка е легитимният ни интерес от подобряване на клиентската удовлетвореност при пазаруване в нашите магазини, в съответствие с чл. 6, пара. 1, б. „е“ от ОРДЗ.

Получатели/ Категории получатели:

В рамките на предоставянето на възможност за участие в клиентската анкета са включени специализирани доставчици на услуги,  по-конкретно от областта на клиентските проучвания. Те обработват Вашите данни по наше възлагане в качество на Обработващи личните данни, съобразно договор, сключен с нас, в съответствие с чл. 28 от ОРДЗ, като всеки един доставчик е преминал през внимателен подбор.

Срок на съхранение/ Критерии за определяне на срока на съхранение:

Вашите лични данни се изтриват, съответно анонимизират, най-късно 90 дни, считано от споделяне към нас на окончателната Ви обратна връзка. 

Срокът на съхранение на информацията от анкетата възлиза на 12 месеца, като тогава всички стойности се обобщават в началото на съответния месец, в който е проведена анкетата, така че да не е възможно хронологичното обвързване на данните от анкетата с конкретно лице.

4. Контакт с нашия Център за обслужване на клиенти

Цели на обработката на данни/ Правно основание:

Въведените от Вас име, имейл адрес и/ или телефонен номер се обработват заедно с предоставената клиентска оценка единствено и само за целите на осъществяване на контакт при обработка на Вашата обратна връзка. Правно основание за обработката на данни е чл. 6, пара. 1, б. „е“ от ОРДЗ, т.е. легитимният ни интерес от своевременна реакция на Вашата обратна връзка, съответно молба за подобряване на клиентското преживяване при пазаруване.

Получатели/ Категории получатели:

В рамките на предоставянето на възможност за участие в клиентската анкета са включени специализирани доставчици на услуги,  по-конкретно от областта на клиентските проучвания. Те обработват Вашите данни по наше възлагане в качеството си на Обработващи личните данни, съобразно договор, сключен с нас, съгласно чл. 28 от ОРДЗ, като всеки един доставчик е внимателно подбран.

Срок на съхранение/ Критерии за определяне на срока на съхранение:

Вашите лични данни се изтриват 90 дни след приключване на комуникацията с Вас.

5. Игра с награди

Цели на обработката на данни/ Правно основание:

Въведени от участниците, във връзка с провежданата игра с награди, лични данни (име, фамилия, имейл адрес, адрес по местоживеене) се съхраняват и обработват само за целите на осъществяване на свързаната с анкетата игра. Правно основание за обработката на данните е чл. 6, параграф 1, б. „б“ от ОРДЗ.

Получатели/ Категории получатели:

В рамките на предоставянето на възможност за участие в свързаната с анкетата игра с награди са включени специализирани доставчици на услуги. Те обработват Вашите данни по наше възлагане в качество на Обработващи, съобразно договор, сключен с нас, съгласно чл. 28 от ОРДЗ, като всеки един доставчик е внимателно подбран.

Срок на съхранение/ Критерии за определяне на срока на съхранение:

След края на играта и обявяването на победителите личните данни на участниците се изтриват. Данните на победителите се съхраняват за срокове, отговарящи на законово изискуемите, например за целите на предметна замяна или поправка в случай на идентифицирани недостатъци.

6. Трансфер на данни извън ЕС и ЕИП

В случай на предоставяне на данни за обработка от страна на доставчик на услуги в трета държава (т.е. на лице със седалище извън Европейското икономическо пространство), може да получите информация за това в предоставените данни за получатели/ категории получатели в описанието на съответната обработка на данни. По отношение на някои трети държави Европейската комисия е удостоверила посредством съответно решение, че поддържат адекватно ниво на защита на данните, което е съпоставимо с това в ЕИП. Списък на тези държави ще намерите на https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=438. Ако за конкретна държава няма постановено такова решение за адекватност на нивото на защита на личните данни, обръщаме внимание, че същото е гарантирано посредством други механизми, така например чрез действието на задължителни корпоративни правила, включване на стандартни договорни клаузи на Европейската комисия, валидност на сертификати или одобрени кодекси за поведение. В случай че желаете да получите по-подробна информация, моля, обърнете се към Длъжностното лице по защита на данните (виж т. 8).

7. Права на потребителите в качеството им на субекти на данните

Съгласно чл. 15, пара.1 от ОРДЗ имате право на безплатна справка за съхранените при нас Ваши лични данни.

Отделно от това, при наличие на законовите предпоставки, имате право на коригиране (чл. 16 от ОРДЗ), изтриване (чл. 17 от ОРДЗ) и ограничаване на обработката на Вашите лични данни (чл. 18 от ОРДЗ).

Доколкото обработката на данни се базира на чл. 6, параграф 1, б. „е“ от ОРДЗ, имате право на възражение съгласно чл. 21 от ОРДЗ. Ако възразите срещу осъществяваната обработка на данни, същата ще бъде преустановена занапред, освен ако Кауфланд като администратор не докаже наличието на убедителни законови основания, които имат предимство пред Вашите интересите от прекратяване на обработката. 

Ако сами сте предоставили обработваните данни, имате право на прехвърлянето им, съобразно чл. 20 от ОРДЗ.

Ако обработването на данните се базира на Вашето съгласие, съобразно чл. 6, пара. 1, б. „a“ от ОРДЗ, може да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без това да засяга законосъобразността на досегашната обработка. 

При желание да упражните някое от гореспоменатите Ви права, при отворени въпроси или в случай на оплакване, моля да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните писмено, вкл. по имейл. 

В допълнение, имате право на жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните - за България това е Комисия за защита на личните данни.

8. Други въпроси

При допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на Вашите лични данни, моля, свържете се с определеното Длъжностно лице по защита на данните, използвайки следните данни за контакт:

Имейл: dataprotection@kaufland.bg

Пощенски адрес:
 „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД
ул. „Скопие“ 1А
 гр. София 1233